Vi kan laga och reparera din Samsung Galaxy S i9000.
Vill du ha snabb service på din Samsung produkt?
Kom in till oss.