Täcks din reparation av en försäkring kan du med förtroende vända dig till oss, vi har ett etablerat samarbete med försäkringsbolagen.

När du lämnar in eller skickar in din produkt till oss får du efter utförd reparation en servicerapport och ett kvitto.
Om reparationskostnaden överstiger självrisken bifogar du dessa dokument till den skadeanmälan som du skickar in till
ditt försäkringsbolag. 

Om du har några frågor kontakta oss eller ditt försäkringsbolag.